Nhận lại lương hưu (nenkin) sau khi rời Nhật Bản

Nenkin (lương hưu) ở Nhật là khoản tiền mà người lao động (kể cả ngừoi nước ngoài) phải đóng ở Nhật để nhận lại trợ cấp bảo hiểm xã hội sau khi về hưu. Tuy nhiên với ngừoi nước ngoài cư trú trong thời gian ngắn ở Nhật thì chính phủ Nhật có hỗ trợ chính sách trả lại lương hưu đã đóng cho những ngừoi lao động nước ngoài đã về nước. Cách tính số tiền được nhận lại phụ thuộc vào thời gian đóng nenkin (được tính tối đa là 36 tháng, các bạn có thể xem chi tiết cách tính ở trang 8 và 10 trong link: http://www.nenkin.go.jp/international/pamphletvietnames/index.files/0000027196YWTHf4U37V.pdf) 0000005492 Sau khi về Việt Nam, các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 1. Đơn xin hoàn trả tiền lương hưu (trang 12 trong link http://www.nenkin.go.jp/international/pamphletvietnames/index.files/0000027196YWTHf4U37V.pdf) 2. Bản photo hộ chiếu (các trang có thể xác nhận ngày tháng năm cuối cùng bạn rời Nhật Bản, họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chữ ký, tư cách lưu trú) 3. Sổ nenkin (年金手帳) 4. Giấy tờ chứng nhận thông tin tài khoản ngân hàng ở Việt Nam.

Chuẩn bị xong giấy tờ, bạn bỏ vào phong bì và gửi chuyển phát quốc tế đến địa chỉ bên trái: (Nếu có thắc mắc liên hệ đến số điện thoại bên phải) スクリーンショット 2017-01-24 15.49.05Sau khoảng vài tháng sẽ có thông báo tiền chuyển vào ngân hàng của bạn ở Việt Nam. Các bạn có thể giữ thông báo này để xin miễn giảm phần tiền trợ cấp được tự động chuyển sang cục thuế.