Sửa quần áo ở Nhật

Khi bạn muốn sửa quần áo ở Nhật, không dễ để bạn tìm kiếm cửa hàng hay trình bày về ý tướng sửa của mình cho thợ may sửa. Bài viết này sẽ hướng dẫn một số thông tin cơ bản về sửa quần áo ở Nhật.

I. Từ vựng cơ bản

洋服直し  —  ようふくなおし  —  sửa quần áo

洋服リフォーム  —  ようふくリフォーム  —  sửa quần áo

パンツの裾上げサービス  —  パンツのすそあげサービス  —  dịch vụ lên gấu quần

裾  —  すそ  —  gấu quần

長さ  —  ながさ  —  độ dài

丈  —  たけ  —  độ dài

ウエスト  —  eo

袖丈  —  そでたけ  —  độ dài tay áo

肩幅  —  かたはば  —  chiều rộng vai

身幅  —  みはば  —  kích thước bề ngang cơ thể

ファスナ  —  phéc mơ tuya

破れ  —  やぶれ  —  vết rách

II. Một số chuỗi cửa hàng

1. Big Mama

clothes+2

Xem danh sách cửa hàng hoặc chọn từ khóa Big Mama trên Google Map để tìm kiếm

https://big-mama.co.jp/shop/list.html

2. Magic Machine

228

Danh sách cửa hàng: http://www.magicmachine-rs.com/shop/find-map.jsp

Giá tiền: http://www.magicmachine-rs.com/service/repair.html

3. Mama no Reform

14581326_1157556457665992_711370373354864217_n

Danh sách cửa hàng và giá tiền: http://www.mamanoreform.jp/shop/

4. Gin no Ito

v5dWoaiX_VL021_r01

Danh sách cửa hàng: https://ginnoito.com/shop/

Giá tiền: https://ginnoito.com/fee/